National Paintball Games Belgium
"Oude textielfabriek Staels"
Gasthuisstraat 45 
1785 Merchtem 
België 

Telefoon:  +32 (0)484/82.20.06
E-mail:      info@npg.be 
BTW:        BE 0654.727.234 
KBC:         BE27 7360 2266 9873

Getuigschrift van erkenning inzake wapens en munitie
Art. 1 & 2 wet 03/01/1933, gew. 30/01/1991, Nr. /2/21/99/0008
(wettelijk verplicht voor uitbating & distributie van paintball)